We leven in een wereld vol rijkdommen. Of het nu gaat om natuur, kunst of cultuur; iedereen heeft het recht daar in gelijke mate gebruik van te maken. Om deze rijkdommen te beschermen en veilig te stellen voor toekomstige generaties, moeten we niet alleen nemen, maar ook geven. Wat we gebruiken, gebruiken we met zorg en respect. En voor alles wat we nemen, geven we wat terug.

We hoeven geen grootste daden te verrichten om de wereld te veranderen. Een klein verschil maken is genoeg. Zolang we dat maar met z’n allen doen. Onze bijdrage aan een betere wereld begint hier en nu, met het doneren van onze talenten.

 

Bestuur

Het bestuur van The GreenBox neemt strategische beslissingen en heeft de dagelijkse leiding. Statutair bestaat het bestuur uit vijf leden, één functie is niet bezet. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • dhr. R. Huigen (Remi), voorzitter
  • mevr. I. Kofflard (Isabel), vice-voorzitter en penningmeester
  • mevr. J. Bakker (Jesseca), secretaris
  • mevr. J. Kon-Ckili (Joy), algemeen lid

 

Statuten

De oprichtingsakte, met hierin de statuten van Stichting The GreenBox, zijn opgesteld door notariskantoor Pels Rijcken in Apeldoorn. Mr. L. D. Pels Rijcken heeft de statuten belangeloos voor ons opgesteld.

 

Beloning bestuur

Het bestuur ontvangt een vrijwilligersbijdrage en ze ontvangt een vergoeding voor gemaakte kosten. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar ons jaarverslag 2017.

Share

Your

Impact!

En word partner van The GreenBox!

We zijn altijd op zoek naar samenwerkingen om onze doelstelling te bereiken en onze positie te versterken. Je kunt The GreenBox bijvoorbeeld sponsoren in de vorm van kennis of financiële middelen. Wij zetten onze expertises vervolgens voor jullie organisatie in!

Jaarverslagen

Stichting The GreenBox bestaat iets meer dan één jaar. Lees het jaarverslag 2017 hoe het eerste jaar is verlopen en welke doelen zijn gesteld voor de komende jaren.

Ons manifest

Bij The GreenBox geloven we in zes veranderingen. Deze veranderingen verwoorden waar we voor staan en waar we naar streven.

Case for Support

Waarom doen we, wat we doen? Je leest het hele verhaal van The GreenBox in onze Case for Support!

Laat van je horen!

Wil je wat van ons weten? Vraag maar raak!

Start typing and press Enter to search